Kulturskolerådets Rikskonferens i Östersund

Malin föreläser på temat Inkludering och visar ’Blodssystrar’ för 300 entusiastiska kulturskolechefer samt kulturchefer från olika delar av landet, 15 mars 2017, i Östersund.